Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»