Редакційна колегія

Головний редактор:

Запара Світлана Іванівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету.

Заступник головного редактора:

Кравцова Тетяна Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Львівського національного університету внутрішніх справ.

Члени редколегії:

Арістова Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;

Аркуша Лариса Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Драганов Живко Іванов, доктор наук, доцент, декан юридичного факультету, завідувач кафедри міжнародного права та права ЄС Університету національного та світового господарства, Софія, Республіка Болгарія;

Кармаза Олександра Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України; 

Клочко Альона Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин Сумського національного аграрного університету;

Копиленко Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Курило Микола Петрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя та філософії Сумського національного аграрного університету;

Логвиненко Микола Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;

Марінова Діана Марінова, доктор, доцент, доцент кафедри міжнародного права та права ЄС Університету національного та світового господарства, Софія, Республіка Болгарія;

Мельник Костянтин Юрійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ;

Мельник Ярослав Ярославович, доктор юридичних наук, провідний юрист Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Притика Юрій Дмитрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правосуддя Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка;

Роговенко Олег Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Сумського національного аграрного університету; 

Рожнов Олег Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Сітек Бронислав (Bronisław Sitek), доктор габілітований правничих наук (doktor habilitowany nauk prawnych), професор (profesor nauk prawnych), професор кафедри цивільного і трудового права Варшавського юридичного факультету Університету соціальних та гуманітарних наук, Варшава, Республіка Польща;

Сітек Магдалена (Magdalena Sitek), доктор габілітований правничих наук (doktor habilitowany nauk prawnych), професор Вищої школи єврорегіональної економіки ім. Альчіде де Гаспері в Юзефуві, Юзефув, Республіка Польща;

Стрельник Вікторія Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного та соціального права Сумського національного аграрного університету; 

Тимченко Геннадій Петрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького HAH України; 

Ясинок Микола Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правосуддя та філософії Сумського національного аграрного університету. 

 

Copyright © 2024. Науковий журнал «Приватне та публічне право»