Приватне та публічне право №4/2017

Завантажити вісник одним файлом - № 4/2017

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Іляшко О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ АНЕКСОВАНИХ ТА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Цуркан О.В.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Цуркан-Сайфуліна Ю.В.
ВЛАДА ПРАВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ПРАВОРОЗУМІННІ

Юдін З.М.
КООРДИНАЦІЯ VS. РЕГУЛЮВАННЯ, АБО ЯКИМ Є МЕТОД ДІЇ ДОГОВОРУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Швець Ю.Ю.
МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ПОЗАСУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Кузьмич О.Я.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ТРЕТІХ ОСІБ У ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ ІЗ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЯКА ЗАПОДІЯНА НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Кучма О.Л.
СПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ УТРИМАНЦЯМ ПОТЕРПІЛОГО В ДТП: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Божко В.М.
РОЗДУМИ НАД ЗМІСТОМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛІКВІДАТОРА

Булижин І.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Нескороджена Л.Л.
СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Степаненко І.Є.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТУ В ПРОВАДЖЕНІ СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО

Товкун І.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В РАМКАХ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ І КАНАДОЮ (CUFTA), ПЕРЕВАГИ УКЛАДАННЯ УКРАЇНОЮ УГОД ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бурка А.В.
РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Дейнега М.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА

Дмитренко І.М.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «БІОБЕЗПЕКА» ТА «ВЕТЕРИНАРНА БЕЗПЕКА»: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Берназюк О.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Діордіца І.В.
НАУКОВА РЕФЛЕКСІЯ СТАНОВЛЕННЯ КІБЕРВЛАДИ В УКРАЇНІ

Каменська Н.П.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ковальчук А.Ю.
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СКЛАДНИКИ

Логвин А.В.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВІДПОВІДНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ/РОЗРАХУНКІВ КОРИГУВАННЯ КРИТЕРІЯМ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ РИЗИКІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Манжула А.А.
СИСТЕМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Світличний О.П., Гуд А.М.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОГОВІР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Турчин В.Е.
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Шульга Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН У ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Доценко А.Ю.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Колесник М.О., Соловйова Л.М.
ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НЕВСТАНОВЛЕННЯ» ТА «НЕДОВЕДЕНІСТЬ» ОБСТАВИН, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Михайленко В.В.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Тахтаров М.П.
УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В СПРОЩЕНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ

Шульга А.М.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фунікова О.В.
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КАТЕГОРІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Шурашкевич В.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»