Приватне та публічне право №2/2019

Завантажити вісник одним файлом - № 2/2019

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Михайліченко М.А., Зігунов В.Ю.
ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ЩОДО ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ

Прощаєв В.В.
КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Січевлюк В.А.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СКЛАДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ І ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Піфко О.О.
ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЯК СУБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО

Бойко В.Б.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОВАЖНІСТЬ ПРИЧИН ПРОПУЩЕННЯ СТРОКІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ

Верхола Ю.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ВОДОПОСТАЧАННЯ» ТА «ВОДОВІДВЕДЕННЯ»

Заяць О.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА АПЕЛЯЦІЙНИЙ ТА КАСАЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У КОНТЕКСТІ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Копельців-Левицька Є.Д.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО: ТОРГІВЛЯ ДІТЬМИ ЧИ ПОСЛУГА У СФЕРІ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Юркевич Ю.М.
ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА АВТОНОМНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МАЙНО» У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ясинок Д.М.
ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Мотін О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУРИ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

Падун Р.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вайленко Г.О.
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ В СУЧАСНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Теслікова І.І.
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Липницька Є.О.
СУСПІЛЬНІ ПОТРЕБИ У ВІДНОСИНАХ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Атаманчук Н.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВИХ ВИДІВ МИТА В УКРАЇНІ

Дворник С.І.
ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Калюжна С.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ковтюх Н.П.
РИЗИКИ У ВИКОРИСТАННІ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Косиця О.О.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВИКРИВАЧІВ

Подолінний Л.А.
ГЕНЕРАЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО; КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Андрушко О.В.
ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНО-ПРОТИПРАВНИХ ДІЯНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ

Топчій В.В.
КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ НЕРОЗГОЛОШЕННЯВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО; ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Панкратова В.О., Лубенець С.А.
ПРАВО НА ОСВІТУ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Copyright © 2021. Науковий журнал «Приватне та публічне право»